Panitera Pengganti & Juru Sita

NAMA Iskandar, SH
NIP 196212311997031008
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Tk.I (III/d)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syarifah Rafiqah
NIP 196707311990032004
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Nova Miranda Abdi, S.H.
NIP 198111132011012006
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA T. Fadli Isda, S.H.
NIP 198307262010031002
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Tk. I (III/d)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Ismuha Aleanaldi, S.H.
NIP 198504072014031002
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN Panitera Pengganti

Translate ยป
Skip to content