Panitera Pengganti & Juru Sita

NAMA Iskandar, SH
NIP 196212311997031008
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Tk.I (III/d)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syarifah Rafiqah
NIP 196707311990032004
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Yaumil Yuliakhir
NIP 198907292009121001
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda (III/a)
JABATAN Juru Sita Pengganti

Translate ยป
Skip to content