Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS


 


 

JALUR MASUK /KELUAR UNTUK PENYANDANG DISABILITAS


 


 

 


 

 


 

 

 

 


TOILET/WC PENYANDANG DISABILITAS


 


 


KURSI RODA PENYANDANG DISABILITAS 

 


 

PARKIR KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS


 


 

 

 

 

Translate ยป
Skip to content