Panitera Pengganti & Juru Sita

NAMA Musa, S.Sos
NIP 196104071992031001
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Tk.I (III/d)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syarifah Rafiqah
NIP 196707311990032004
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syamsul Kamal
NIP 196906231994031001
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syukri
NIP 197308101993031003
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Fadli
NIP 196611031991031002
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Yaumil Yuliakhir
NIP 198907292009121001
PANGKAT/ GOL. RUANG Pengatur Muda Tk.I (II/b)
JABATAN Juru Sita Pengganti

Translate »