Panitera Pengganti & Juru Sita

NAMA Musa, S.Sos
NIP 196104071992031001
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Tk.I (III/d)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Syarifah Rafiqah
NIP 196707311990032004
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Fadli
NIP 196611031991031002
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata (III/c)
JABATAN Panitera Pengganti
NAMA Yaumil Yuliakhir
NIP 198907292009121001
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda (III/a)
JABATAN Juru Sita Pengganti

Translate »